Резолюції Собору Екзархії: «Жива парафія – місце зустрічі з живим Христом»

Резолюції Собору

Апостольської Екзархії для українців католиків візантійського обряду в Німеччині та Скандинавії

«Жива парафія – місце зустрічі з живим Христом» в м. Мюнхен з 15-17.05 2015

 

 

 1. Резолюції робочої групи з питань церковного та цивільного права в контексті Німеччини:
  • Створити робочу групу в рамках Екзархату для вивчення та вирішення питань щодо реєстрації вірних в церковних та державних реєстраційних установах
  • Звернутися до Синоду з проханням – поручити для церковно-правової комісії Цекрви розроблення та оприлюднення напрямних щодо приналежності до парафії для вірних в Україні та в умовах еміграції, з метою чіткого визначення та усвідомлення юрисдикційної приналежності вірних та наслідками, які з цього випливають (особливо при уділенні тайни вінчання і т.п.)
  • Запропонувати Синоду – поручити комісії з питань міграції виробити механізми інформування тих, хто має намір емігрувати в іншу країну, щодо життя і контактної інформації парафій на новому місці поселення
  • В рамках відновлення або створення парафіяльної структури Екзархії, звернути увагу на відповідність цих структур до приписів ККСЦ та партикулярного права УГКЦ:
 • наявність парафіяльної ради згідно статутів
 • Кожна парафія повинна мати свою печатку / Siegel
 • Парафіяльні ради: головою є священник, миряни – дорадчий орган
  • Пасторська рада
  • Економічна рада – керування майном парафії
 • Ведення Церковних книг згідно з приписами партикулярного права нашої Церкви
 • Архіви
  • Електронний архів
  • Паперовий архів: усі документи мають бути на папері, це є офіційні документи парафії і екзархії
  • Рішення щодо термінів зберігання документів
 • Створити робочу групу з питань введення в дію відповідних частин партикулярного права УГКЦ на території Екзархії

 

 

 1. Резолюції групи з питань літургіки та катехизації:
 • Активізація парафіяльних рад
 • Створення ФБ групи Екзархії (новини)
 • Створення Біблійної групи в рамках парафії; забезпечення парафій Бібліями – відповідальні: священники і Єкзархія.
 • Оприлюднити конкретні приклади біблійної роботи в парафіях, де така робота вже ведеться. Підтримати о. д-р. Юрія Щурка в написанні посібника для біблійної роботи на рівні парафії та посприяти його публікації до осені цього року.
 • Дослідити та провести опитування щодо питання переходу на новий календар для нашої Церкви на поселеннях та в рамках цілої України
 • Ділення двомовними текстами:
 • Видати нові переклади літургічних відправ та треб на українській та німецькій мовах у зручному для використання форматі. Поглибити та розвинути співпрацю з Сollegium Oriеntale в м. Eichstätt, яка має досвід вживання німецької мови та перекладання текстів.
 • Створити на вебсторінці Екзархії збірку матеріалів, якими можуть всі користуватися. Координацію поручити канцелярії Екзархії.
 • Розглянути питання обміну інформацією/майстер-класу для дяків та катехитів. Доручити катехитичній комісії зайнятись вивченням та пошуку доріг для вишколу дяків та катехитів
 • Створити базу даних – таланти парафії, для обміну досвідом між громадами для плекання та розвитку тих таланів
 • Створити робочу групу для організації реколекцій змішаних подружь

 

 1. Резолюції групи «християнський маркетинг»:
 • Запропонувати схему про публікацію та донесення до парафій інформації зі Собору та способу їх втілення в життя
 • Доручити запропонувати тих, хто хоче і може займатися окремими конкретними завданнями для реалізації резолюцій

 

 

Робоча група для підготовки та проведення Собору Екзархії

Мюнхен, 21-го травня 2015 р.Б.

Празник Вознесіння ГНІХ