Статут Літургійної Комісії

23 січня 2023 року Апостольський Екзарх для українців візантійського обряду в Німеччині та Скандинавії Преосвяженний владика Богдан своїм Декретом затвердив Статут Літургійної Комісії.

liturgik

Мюнхен, 23.01.2023 рoку Божого
Вих.: АЕ 23/011

 

На славу Святої, Єдиносущної, Животворящої і Нероздільної Тройці,
Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь.

 

Божою милістю
Богдан
Апостольський Екзарх для українців візантійського обряду
в Німеччині та Скандинавії

 

Всечесним та всесвітлішим отцям, богопосвяченим особам, возлюбленим братам і сестрам у Христі!

З огляду на важливість літургійного життя та дбання про його розвиток, відповідно до приписів і законних звичаїв нашої Церкви, ми заснували Літургійну комісію (вих АЕ-21/199). Для успішного служіння ця Комісія повинна мати власний статут, який окреслює її структуру, порядок роботи, сприяючи досягненню мети.

Тому ми владою нам даною, зваживши на приписи канонів 199 та 243 § 3 Кодексу Канонів Східних Церков, у відповідності до норми кан. 191 ККСЦ, затверджуємо

 

СТАТУТ ЛІТУРГІЙНОЇ КОМІСІЇ
АПОСТОЛЬСЬКОГО ЕКЗАРХАТУ
ДЛЯ УКРАЇНЦІВ ВІЗАНТІЙСЬКОГО ОБРЯДУ
В НІМЕЧЧИНІ ТА СКАНДИНАВІЇ

 

і постановляємо, впровадити його в законну силу з дня електронного опублікування цього законодавчого документу на офіційній веб-сторінці Апостольського Екзархату.

Цей Статут є складовою частиною законодавства Апостольського Екзархату для українців візантійського обряду в Німеччині та Скандинавії.

Додаток до декрету, у якому міститься текст Статуту, становить інтегральну частину даного декрету.

 

 

Богдан
Апостольський Екзарх

 

 

ієр. Андрій Химчук
Канцлер Курії

Дано у Мюнхені
при катедральному соборі Покрову Пресвятої Богородиці та св. ап. Андрея Первозванного, 23 січня 2023 року Божого,
у день пам’яті мчч. Пратулинських, св. Григорія, єп. Ниськог, прп. Дометіяна, єп. Мелітинського, прп. Маркіяна, пресв. й економа Великої Церкви.

 

Додаток до декрету АЕ-23/011
від 23.01.2023 року Божого

СТАТУТ

Літургійної комісії
Апостольського Екзархату
для українців візантійського обряду
в Німеччині та Скандинавії

 

Розділ І. Загальні положення

Арт. 1. Літургійна комісія (далі Комісія) Апостольського Екзархату для українців візантійського обряду в Німеччині та Скандинавії (далі Екзархат) Української Греко-Католицької Церкви (далі УГКЦ) є дорадчо-виконавчою інституцією Апостольського Екзарха для українців візантійського обряду в Німеччині та Скандинавії (далі – Екзарх).

Арт. 2. У своїй діяльності Комісія керується нормами Кодексу канонів Східних Церков, законодавчими актами Синоду Єпископів УГКЦ, Канонами партикулярного права УГКЦ, вказівками та декретами Екзарха, а також цим Статутом.

Арт. 3. Комісія створюється декретом Екзарха.

Арт. 4. Комісія співпрацює з іншими підрозділами Курії Екзархату, з Патріаршою літургійною комісією, та з іншими інституціями та структурами, які мають пряме відношення до її діяльності.

Арт. 5. Комісія може використовувати власний бланк та печатку, затверджені Екзархом.

Розділ ІІ. Мета та основні напрямки діяльності

Арт. 6. Метою Комісії є поміч Екзархові у здійсненні його завдань освячення довіреному його опіці Божого люду, а також у формуванні пропозицій щодо впорядкування і розвитку літургійного життя в Екзархаті та втілення в життя літургійних законів УГКЦ.

Арт. 7. Основними напрямками діяльності Комісії є:

 1. реалізація завдань із впорядкування та розвитку літургійного життя Екзархату;
 2. вивчення актуального стану літургійного життя та літургійно-пасторальних потреб Екзархату;
 3. приготування та реалізація заходів, проєктів і програм у напрямку діяльності Комісії;
 4. приготування документів, які стосуються літургійного життя Екзархату;
 5. інформування священнослужителів Екзархату про актуальний стан літургійного законодавства УГКЦ;
 6. моніторинг використанням літургійних видань у межах Екзархату та звітування про нього Екзархові;
 7. перевірка та рекомендація до друку літургійних видань у межах Екзархату;
 8. вивчення та планування літургійних перевидань для потреб Екзархату;
 9. планування та організація літургійних катехиз для священнослужителів, дяків, паламарів та вірних Екзархату;
 10. співпраця з науковими інституціями у галузі літургійних наук;
 11. співпраця з Патріаршою літургійною комісією УГКЦ.

Розділ ІІ. Склад та управління

Арт. 8. До складу Комiсії входять:

 1. голова;
 2. члени Комісії;
 3. секретар (за потреби).

Арт. 9. § 1. Голова та члени Комісії іменуються декретом Екзарха.

 • 2. Голова та члени Комісії іменуються терміном на 3 роки. Вони можуть іменуватися на наступні терміни, але є доцільним, щоб принаймні частково змінювався склад Комісії. Кількість членів Комісії залежить від потреб та можливостей Екзархату.
 • 3. Секретаря Комісії призначає Голова Комісії за згодою її членів;

Арт. 10. § 1. Засідання Комісії проводяться не менше ніж один раз на три місяці.

 • 2. Відповідно до потреби Екзарх або голова Комісії може скликати позачергові засідання.
 • 3. Якщо дати засідання заздалегідь не встановлені, голова повинен повідомити про дату проведення щонайменше за тиждень.

Арт. 11. § 1. Обов’язки голови Комісії:

 1. здійснювати загальне керівництво Комісією та організовувати її діяльність;
 2. регулярно та кожного разу, коли цього вимагатиме Екзарх, звітувати йому про діяльність та поточні справи Комісії;
 3. перед скликанням кожного засідання комісії погоджувати Порядок денний даного засідання з Екзархом;
 4. повідомляти про дату, час і місце і спосіб проведення засідання;
 5. підготовляти і заздалегідь надсилати членам Комісії Порядок денний та інші робочі документи;
 6. оформлювати документацію та підготовляти її для передавання до зберігання в архіві  Курії Екзархату;
 7. записувати перебіг засідання та виготовляти протоколи;
 • 2. Для допомоги у веденні документації та кореспонденції Комісії, а також для виготовлення протоколу засідань комісії Голова може задіяти Секретаря.

Арт. 12. У разі тривалої перерви (понад 3 місяці) у діяльності голови Комісії його обов’язки виконує особа, визначена Екзархом, а за подальшої неможливості виконання Головою своїх обов’язків, Екзарх призначає нового Голову Комісії.

Арт. 13.  § 1. Засідання Комісії проводяться не менше, ніж один раз на три місяці.

 • 2. Відповідно до потреби Екзарх або голова Комісії можуть скликати позачергові засідання.
 • 3. Якщо дати засідання заздалегідь не встановлені, Голова повинен повідомити про дату проведення щонайменше за тиждень.

Арт. 14. Засідання Комісії є правосильні при наявності абсолютної більшості членів.

Арт. 15. За рішенням голови Комісії при розгляді окремих питань можуть бути запрошені також інші компетентні особи з правом дорадчого голосу.

Арт. 16. Рішення засідання Комісії приймаються відкритим голосуванням, а з питань, які стосуються осіб – таємним.

Арт. 17. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала абсолютна більшість присутнього складу Комісії.

Розділ ІV. Осідок, майно, кошти

Арт. 18. Офіційний осідок Комісії розташовується у приміщенні Курії Екзархату та використовує адресу Канцелярії у своїй поштовій кореспонденції. Для кореспонденції електронною поштою Комісія використовує окрему адресу, створену на базі екзархального домену та погоджену з Екзархом.

Арт. 19. Діяльність Комісії  фінансується економічним відділом Екзархату. Додатковими джерелами фінансування Комісії можуть бути доброчинні пожертви Німецької Єпископської конференції та окремих дієцезій, пожертви парафій чи громад Екзархату, доброчинних організацій, пожертви і майнові внески юридичних і фізичних осіб, які поступають та обліковуються на рахунку Екзархату з вказанням їх призначення.

Арт. 20. Голова Комісії до 31 жовтня кожного поточного року повинен подати до курії Екзархату План діяльності та проєкт бюджету на новий календарний рік та до та до 30 31 листопада січня нового року подати звіт про діяльність та фінансовий звіт за отримані кошти та їх використання..

Арт. 21. Бюджет Комісії розглядається економом та затверджується Екзархом.

Арт. 22. Все майно та обігові кошти є власністю Екзархату. Майно та обігові кошти Комісії не можуть бути відчужені без згоди голови Комісії та враховуючи приписи кан. 1036 ККСЦ.

Розділ V. Кінцеві положення

Арт. 23. § 1. Комісія припиняє діяльність на підставі декрету Екзарха.

 • 2. Кошти та майно після припинення діяльності Комісії залишаються у розпорядженні курії Екзархату.

Арт. 24. Цей Статут набирає чинності з моменту його проголошення.

Арт. 25. Автентичне тлумачення Статуту належить до Екзарха.

Арт. 26. Екзарх має право вносити зміни та доповнення до цього Статуту.