Статут Біблійно-Катихетичної Комісії

23 січня 2023 року Апостольський Екзарх для українців візантійського обряду в Німеччині та Скандинавії Преосвященний владика Богдан своїм Декретом затвердив Статут Біблійно-Катихетичної Комісії.

  kathechyt

Мюнхен, 23.01.2023 рoку Божого
Вих.: АЕ-23/012

 

На славу Святої, Єдиносущної, Животворящої і Нероздільної Тройці, Отця, і Сина, і Святого Духа.
Амінь.

 

Божою милістю
Богдан

Апостольський Екзарх для українців візантійського обряду
в Німеччині та Скандинавії

 

Всечесним та всесвітлішим отцям, богопосвяченим особам, возлюбленим братам і сестрам у Христі!

 З огляду на важливість розвитку катехитичного служіння та біблійного апостоляту в нашому Екзархаті, ми заснували Біблійно-катехитичну комісію (вих. № АЕ-21/191). Для успішного служіння ця Комісія повинна мати власний статут, який окреслює її структуру, порядок роботи, сприяючи досягненню мети.

Тому ми владою нам даною, зваживши на припис канону 623 Кодексу Канонів Східних Церков, у відповідності до норми кан. 191 ККСЦ, затверджуємо

 

СТАТУТ БІБЛІЙНО-КАТЕХИТИЧНОЇ КОМІСІЇ
АПОСТОЛЬСЬКОГО ЕКЗАРХАТУ
ДЛЯ УКРАЇНЦІВ ВІЗАНТІЙСЬКОГО ОБРЯДУ
В НІМЕЧЧИНІ ТА СКАНДИНАВІЇ

і постановляємо, впровадити його в законну силу з дня електронного опублікування цього законодавчого документу на офіційній веб-сторінці Апостольського Екзархату.

Цей Статут є складовою частиною законодавства Апостольського Екзархату для українців візантійського обряду в Німеччині та Скандинавії.

Додаток до декрету, у якому міститься текст Статуту, становить інтегральну частину даного декрету.

 

 

 

 

Богдан
Апостольський Екзарх

 

 

ієр. Андрій Химчук
Канцлер Курії

Дано у Мюнхені
при катедральному соборі Покрову Пресвятої Богородиці та св. ап. Андрея Первозванного, 23 січня 2023 року Божого,
у день пам’яті мчч. Пратулинських, св. Григорія, єп. Ниськог, прп. Дометіяна, єп. Мелітинського, прп. Маркіяна, пресв. й економа Великої Церкви.

Додаток до декрету АЕ-23/012
від 23.01.2023 року Божого

 

СТАТУТ

Біблійно-катехитичної комісії
Апостольського Екзархату
для українців візантійського обряду
в Німеччині та Скандинавії

 

 

Розділ І. Загальні положення

Арт. 1. Біблійно-катехитична комісія (далі – Комісія)  Апостольського Екзархату для українців візантійського обряду в Німеччині та Скандинавії (далі – Екзархат) є колегіальною дорадчо-виконавчою інституцією Апостольського Екзарха для українців візантійського обряду в Німеччині та Скандинавії (далі – Екзарх).

Арт. 2. Комісія створюється декретом Екзарха.

Арт. 3. Комісія співпрацює з іншими підрозділами Курії Екзархату, з Патріаршою Катехитичною Комісією УГКЦ, та з іншими інституціями та структурами, які мають пряме відношення до її діяльності.

Арт. 4. У своїй діяльності Комісія керується Кодексом канонів Східних Церков (далі – ККСЦ), законодавчими актами Синоду Єпископів УГКЦ, Канонами партикулярного права УГКЦ, вказівками та декретами Екзарха, а також цим Статутом.

Арт. 5. Комісія може використовувати власний бланк та печатку, затверджені Екзархом.

Розділ ІІ. Мета та основні напрямки діяльності

Арт. 6. Метою Комісії є допомога Екзархові у виконанні його обов’язку «проводити катехизацію, щоб завдяки їй віра осягала зрілість і формувався учень Христовий через глибще і більш упорядковане пізнання науки Христа і через тісніше з кожним днем зближення з його Особою» (ККСЦ, кан. 617), у забезпеченні розвитку біблійно-катехитичноого служіння в Екзархаті, а також піклування про реалізацію цієї праці згідно з законами та рішеннями Синоду Єпископів УГКЦ та вказівками і декретами Екзарха (ККСЦ, кан. 191, §1; кан. 621; кан. 623).

Арт. 7. Основними напрямками діяльності Комісії є:

 1. вивчення актуального стану біблійно-катехитичної праці та біблійно-катехитичних потреб Екзархату;
 2. впорядкування та розвитку біблійно-катехитичної праці в Екзархаті;
 3. збір та оновлення бази даних біблійно-катехитичних осередків та катехитів, які працюють в душпастирствах Екзархату;
 4. організація вишколу катехитів та їх супровід;
 5. організація конференцій, семінарів та тренінгів для катехитів;
 6. розповсюдження катехитичних навчальних програм, посібників, підручників, дидактичних та методичних матеріалів;
 7. рекомендація та підготовка до друку, в перекладі на мови країн Екзархату, біблійно-катехитичних видань;
 8. організація та координація біблійного апостоляту;
 9. організація біблійно-катехитичних заходів на екзархальному рівні;
 10. співпраця з біблійно-катехитичними структурами УГКЦ.
 11. співпраця з біблійно-катехитичними структурами  місцевої Латинської Церкви

Розділ ІІІ. Склад та управління

Арт. 8. До складу Комісії входять:

 1. голова;
 2. заступник (за потреби);
 3. члени комісії;
 4. секретар;
 5. експерти-радники з різних сфер церковного служіння.

Арт. 9. § 1. Голова та члени Комісії іменуються декретом Екзарха терміном на 3 роки. Вони можуть іменуватися на наступні терміни, але є доцільним, щоб принаймні частково змінювався склад Комісії.

 • 2. Голова та члени Комісії призначаються з-поміж священнослужителів Екзархату, членів інститутів богопосвяченого життя або мирян. Голова Комісії повинен мати вищу богословську освіту.
 • 3. Члени комісії, кількість яких залежить від потреб і можливостей Екзархату, відповідають за різні напрямки біблійно-катехитичної діяльності Екзархату. Вони повинні відзначатися компетентними знаннями щодо біблійно-катехитичної праці.
 • 4. Секретаря Комісії призначає голова Комісії за за згодою її членів.
 • 5. Експерти-радники мають дорадчий голос та можуть бути запрошені головою Комісії для вивчення і представлення окремих питань.

Арт. 10. Обов’язки голови Комісії:

 1. здійснювати загальне керівництво Комісії та організовувати її діяльність;
 2. представляти Комісію в церковних структурах Апостольського Екзархату та, за дорученням Екзарха, в інших випадках;
 3. скликати загальні збори і засідання Комісії та головувати на них;
 4. підготовляти і заздалегідь надсилати членам Комісії дату, час і місце та спосіб проведення засідання, а також порядок денний та інші робочі документи;
 5. перед скликанням кожного засідання Комісії погоджувати порядок денний даного засідання з Екзархом;
 6. регулярно та кожного разу, коли цього вимагатиме Екзарх, звітувати йому про діяльність та поточні справи Комісії;
 7. представляти Комісію Апостольського Екзархату в структурах УГКЦ, відповідальних за катехизацію та біблійний апостолят.

Арт. 11. У разі тривалої перерви (понад 3 місяці) у діяльності голови Комісії його обов’язки, за погодженням з Екзархом, виконує заступник в рамках статутних повноважень. За подальшої неможливості виконання Головою своїх обов’язків, Екзарх призначає нового Голову Комісії.

Арт. 12. Заступника голови Комісії призначає Екзарх своїм декретом за поданням голови Комісії.

Арт. 13. До компетенції заступника голови Комісії входить:

 1. допомагати голові Комісії у здійснені мети та основних напрямків діяльності Комісії;
 2. виконувати, з благословення Екзарха, обов’язки голови Комісії (Арт. 10 цього Статуту) у випадках, передбачених Арт. 11 цього Статуту;

Арт. 14. § 1 До компетенції секретаря Комісії входить:

 1. допомагати голові Комісії у підготовці робочої документації на засідання Комісії та її розсилки зацікавленим особам;
 2. оформлювати поточну документацію та підготовляти її для передавання до зберігання в архіві Курії Екзархату;
 3. записувати перебіг засідання та виготовляти протоколи;
 4. виконувати інші доручення голови Комісії в межах своїх компетенцій.
 • 2. У разі відсутності секретаря Комісії його обов’язки виконує голова Комісії.

Арт. 15.  § 1. Засідання Комісії проводяться не менше, ніж один раз на три місяці.

 • 2. Відповідно до потреби Екзарх або голова Комісії можуть скликати позачергові засідання.
 • 3. Якщо дати засідання заздалегідь не встановлені, Голова повинен повідомити про дату проведення щонайменше за тиждень.

Арт. 16. Засідання Комісії є правосильні при наявності абсолютної більшості членів.

Арт. 17. За рішенням голови Комісії при розгляді окремих питань можуть бути запрошені також інші компетентні особи з правом дорадчого голосу.

Арт. 18. Рішення засідання Комісії приймаються відкритим голосуванням, а з питань, які стосуються осіб – таємним.

Арт. 19. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала абсолютна більшість присутнього складу Комісії.

Розділ ІV. Осідок, майно, кошти

Арт. 20. Офіційний осідок Комісії (Відділу) розташовується у приміщенні Курії Екзархату. Комісія у своїй поштовій кореспонденції використовує адресу Канцелярії Екзархату. Для кореспонденції електронною поштою Комісія використовує окрему адресу, створену на базі екзархального домену та погоджену з Екзархом.

Арт. 21. Діяльність Комісії  фінансується економічним відділом Екзархату. Додатковими джерелами фінансування Комісії можуть бути доброчинні пожертви Німецької Єпископської конференції та окремих дієцезій, пожертви парафій чи громад Екзархату, доброчинних організацій, пожертви і майнові внески юридичних і фізичних осіб, які поступають та обліковуються на рахунку Екзархату з вказанням їх призначення.

Арт. 22. Голова Комісії до 31 жовтня кожного поточного року повинен подати до Курії Екзархату План діяльності та проект бюджету на новий календарний рік та до 31 січня нового року подати звіт про діяльність та фінансовий звіт за отримані кошти та їх використання.

Арт. 23. Бюджет Комісії розглядається економом та затверджується Екзархом.

Арт. 24. Все майно та обігові кошти є власністю Екзархату. Майно та обігові кошти Комісії не можуть бути відчужені без згоди голови Комісії та враховуючи приписи кан. 1036 ККСЦ.

Розділ V. Кінцеві положення

Арт. 25. § 1. Комісія припиняє діяльність на підставі декрету Екзарха.

 • 2. Кошти та майно після припинення діяльності Комісія залишаються у розпорядженні курії Екзархату.

Арт. 26. Цей Статут набирає чинності з моменту його проголошення.

Арт. 27. Автентичне тлумачення Статуту належить до Екзарха.

Арт. 28. Екзарх має право вносити зміни та доповнення до цього Статуту.