Декрети 2012

 Владика Петро Крик
Апостольський Екзарх
Апостольської Екзархії для українців католиків
візантійського обряду
в Німеччині та Скандинавії

Вих. N-:301/12 АЕ

Декрет

Христос Рождається!
відповідно з проханням керівника відділу департаменту інформації УГКЦ та з огляду на покращення координації праці для розповсюдження інформації щодо діяльності нашої Церкви в Німеччині, призначаю Вас, всечесний oтче Андрію Дмитрик,
відповідальним за подання інформації про події з життя Екзархії.

До Ваших обов’язків входить подання інформації до вищезгаданого департаменту УГКЦ з метою її публікацій та відповідальність за щомісячне приготовлення інформаційного бюлетня Апостольської Екзархії та його розповсюдження.
Оцим також зобов’язую всіх отців-душпастирів Апостольської Екзархії до щотижневих звітів діяльності, на основі яких буде готуватися інформація для подальшого розповсюдження.

З пошаною та в молитовній спорідненості
Ваш в Христі

Владика Петро Крик
Апостольський Екзарх

 

Дано: 17-го січня 2012 р.б.
Apostolische Exarchie für
katholische Ukrainer des byzantinischen Ritus
in Deutschland und Skandinavien
Schönbergstr. 9, 81679 München